O divotvornom hrnčíčku : Slovenská žudová rozprávka / Viera Kardelisová ilustr., O divotvorno zahl. - Mladé letá, Bratislava, 1986.
Edícia Leporelá
literatúra slovenská - rozprávky žudové - leporelá
vožná K94371 ML
vožná K94388 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ