Základy moderného bankovníctva / Pavol Gallo - Elita, Bratislava, 1995.
ISBN 80-85323-89-3
bankovníctvo - peniaze - mena - stabilita - sústava úverová - sústava menová - hospodárstvo finančné - banky - sústava banková - 336 - ekonomika trhová - úvery
vožná K90742 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ