Finančný manažment / Karol Vlachynský - Elita, Bratislava, 1996.
ISBN 80-8044-014-X
ekonómia - financie - trh - podniky - výnos - rozpočet - plánovanie - 336 - manažment - manažment finančný - analýza finančná - trh finančný - investovanie finančné - plán finančný - stratégie investičné - dividendy - opcie - zamestnanosť
voľná K90744 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ