Indie a Indové : Od dávnověku k dnešku / Miloslav Krása - Odeon, Praha, 1997.
ISBN 80-7021-216-0
cestopisy - India - náboženstvo - kolonizácia - Gándhí, Mahátma(1869-1948) - nezávislosť - súčasnosť - islam - 954
voľná K90747 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ