Verní priatelia : Maličký Mojžiš / Etta Degering , Tomasz Trancygier prel., William Dolwick ilustr., Robert L. Berran ilustr., Fred Collins ilustr. - Advent Orion, VrŁtky, 1996.
ISBN 80-88719-45-3
literatúra belgická - príbehy biblické
vožná K90806 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ