Nerob si starosti, mama! : Výchova detí od predškolského veku až po predpubertu / Claudia Mühlan - Advent Orion, VrŁtky, 1996.
Edícia Život a zdravie
ISBN 80-88719-53-4
rodina - prostredie rodinné - vzahy partnerské - deti - rodičia - rivalita súrodenecká - výchova - disciplína - 177 - autorita rodičov
K90817 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ