Lékařská péče o duši : Základy logoterapie a existenciální analýzy / Viktor E. Frankl , Vladimír Jochmann prel. - Cesta, Brno, 1996.
ISBN 80-85319-50-0
psychológia - duša - starostlivosť - logoterapia - psychoterapia - utrpenie - eutanázia - sloboda - 159 - samovraždy
voľná K90901 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ