Tisíc a jedna sestra / Alessandro Pronzato , Ferdiš Takáč prel. - Dobrá kniha, Trnava, 1997.
ISBN 80-7141-177-9
literatúra talianska - sestry rádové - rehoľníci - život duchovný - cirkev katolická - knihy náboženské
neznáma K90995 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ