Dejiny filozofie II : Novovek / František Sirovič - Dobrá kniha, Trnava, 1997.
ISBN 80-7141-159-0
filozofia - dejiny - renesancia - veda - názory - racionalizmus - empirizmus - Descartes, René-filozof - Spinoza, Benedict - Leibniz, G.W. - 14
voľná K90996 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ