Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmu / Ján Sokol - Vyšehrad, Praha, 1998.
ISBN 80-7021-253-5
filozofia - človek - slovníky - veda - umenie - mýty - sloboda - hodnota - morálka - etika - právo - 101
neznáma K91103 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ