Prváčik / Malgorzata Strekowska-Zareba , Daniela Holáková prel., Halina Golek ilustr. - Junior, Bratislava, 1998.
ISBN 80-7146-508-9
literatúra požská - príbehy o deoch
vožná K91243 ML
K91244 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ