The Norton Reader : An Anthology of Expository Prose (Antológia autorov svetovej literatúry) / The Norto zahl. - W.W. Norton & Company, New York, 1992.
ISBN 0-393-96194-X
angličtina - antológie - literatúra svetová - 82-82
vožná K91441 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ