The Norton Introduction to Poetry : (Nortonov úvod do poézie) / Paul J. Hunter - W.W. Norton & Company, New York, 1991.
ISBN 0-393-95941-4
angličtina - literatúra krásna - veda literárna - poézia - 82-1
vožná K91446 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ