Trnavská skupina - konkretisti / Trnavsk zahl. - Kalligram, Bratislava, 2006.
Edícia Knižnica slovenskej literatúry
ISBN 80-7149-914-5
82 - literatúra slovenská - antológie - poézia slovenská - Trnavská skupina - konkretisti - články - eseje - autori slovenskí - osobnosti - osobnosti literárne - literatúra slovenská súčasná - Feldek, Ľubomír slovenský básnik (9.10.1936) - Stacho, Ján - biografie
voľná K99008 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ