Posledná vec a iné / Leopold Lahola - Kalligram, Bratislava, 2007.
Edícia Knižnica slovenskej literatúry
ISBN 8-80-8101-022-4
literatúra slovenská - výber z diela - Lahola, Leopold - biografie - literatúra povojnová
voľná K99013 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ