Príklady a úlohy z elektrických strojov a prístrojov : Pomocná kniha / Angela Kuminiaková - Alfa, Bratislava, 1992.
Edícia Edícia elektrotechnickej literatúry
ISBN 80-05-01082-6
stroje elektrické - učebnice stredoškolské - príklady - transformátory - stroje indukčné - prístroje elektrické - elektromagnety - 621.31
vožná K99020 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ