Krkonoše po celý rok / Krkonoš zahl. - Kartografie, Praha, 1998.
ISBN 80-7011-545-9
Krkonoše - sprievodca turistický - história - pamiatky - trasy turistické - 91 - cestopisy
vožná K99021 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ