Vady výslovnosti : Aktuální problémy speciální pedagogiky / Jan Vyštejn - Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1979.
Edícia Knižnice speciální pedagogiky
376 - pedagogika špeciálna - reč - fonetika - chyby výslovnosti - príručky metodické - chyby sluchové - logopédia
voľná K99078 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ