Zákony 2007/3 : Úplné znenia zákonov z oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej a súvisiace predpisy platné k 1.1.2007 / Zákon zahl. - PORADCA, ’ilina, 2007.
zákonník práce - mzda minimálna - pomoc sociálna - poistenie sociálne - poistenie zdravotné - inšpekcia práce - 34 - zákon o zamestnanosti - zákony sociálne - bezpečnosť práce - čas pracovný - pomer pracovný - mzdy - politika sociálna - vzťahy pracovné - zamestnanosť - poistenie dôchodkové - poistenie nemocenské - zákon o rodine - príspevok rodičovský - starostlivosť náhradná - pestúnstvo - zodpovednosť za škodu - rodina náhradná
voľná K99081 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ