Tenisia : Československý tenis a svet / Tenisi zahl. - Šport, Bratislava, 1990.
ISBN 80-7096-098-1
tenis - Československo - história - 796.342
Fotografická publikácia o históri tenisu v Československu a vo svete v rokoch l879 až 1989.
voľná K91762 D
voľná K91763 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ