Fiafia Samoa. Šťastná Samoa. : Ostrovy pokladov Južného Pacifiku / Andy Wolf-Mednyánszky - Wolf-Mednyánszky, Pie¨źany, 2005.
ISBN 8-80-969840-8-4
cestopisy - Pacifik - Tichomorie - flóra - fauna - zážitky skutočné - 91 - cestopisy
voľná K99089 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ