Mladý bandita / Ramón J. Sender , Nelida Noskovičová prel. - Smena, Bratislava, 1970.
Edícia Štafeta
literatúra španielska - westerny - romány dobrodružné
K29683 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ