Kaskadéri v hmle / Juraj Takáč , Milan Mazanec ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1991.
ISBN 80-06-00300-9
literatúra slovenská - romány o mladých - knihy pre deti
vožná K94433 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ