Časolet / Jozef Žarnay , Peter Rónai ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1990.
ISBN 80-06-00222-3
literatúra slovenská - knihy pre deti - sci-fi
vožná K94434 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ