Holandčina na cesty : Konverzačná príručka / Iveta Božoňová zost. - Príroda, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-07-01726-9
811 - príručky jazykové - holandčina - jazyk holandský - príručky konverzačné
voľná K99114 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ