Joker / Edgar Wallace , Michal Breznický prel. - Šport, Bratislava, 1992.
ISBN 80-7096-195-3
literatúra americká - romány detektívne
vožná K84007 D
K84008 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ