Sprievodca podnikateľa vo vidieckom turizme a agroturizme : Pomôcka pre agroponikateľov číslo 3 / František Mach - Réka, Bratislava, 1993.
ISBN 80-88731-02-x
ruch cestovný - turizmus vidiecky - agroturizmus - podnikanie - spoločnosti obchodné - projektovanie - služby ubytovacie - služby stravovacie - marketing - vzdelávanie - poradenstvo - agroturistika - 380
voľná K87082 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ