Julo Stonožka / Joachim Masannek , Mária Janíková prel., Jan Birck ilustr. - Fragment, Bratislava, 2008.
Edícia Futbal s divokými chalanmi
ISBN 8-80-8089-222-7
literatúra nemecká - knihy pre deti - príbehy chlapcov - futbal
1. Leon.Superdriblér 2. Félix.Uragán 3. Vanesa.Nebojácna
K99305 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ