Čo robiť, keď je dieťa v úzkych / Zuzana Pospíšilová , Jozef Eliáš prel., Petr Kopl ilustr. - Fragment, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-8089-225-8
159 - rady praktické - psychológia - vzťahy rodinné - vzťahy priateľské - správanie - cestovanie - prvá pomoc
K99334 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ