Lovci mamutov / Petr Šída , ko , F. Zaťko prel., I. Smetanová prel. - Ottovo nakladatelství, Praha, 2007.
ISBN 8-80-7360-640-4
903 - knihy náučné pre deti - doba ľadová - mamuty - lovci - prostredie životné - život lovcov - umenie
voľná K99339 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ