Výživa človeka I. : Všeobecná časť / Dušan Zachar - Technická univerzita, Zvolen, 2008.
ISBN 8-80-228-1869-8
výživa - terminológia - biosféra - druhy výživy - mutácia - imunita - genetika - ochorenia nádorové - enzýmy - hormóny - zdroj výživy - nákazy - otravy - výživa umelá - diéta - reťazce potravinové - alergie - rakovina - koenzým Q10 - smrť - dlhovekosť - starnutie - alergény - jedy bakteriálne - vitamíny - biopotraviny - vegetariánstvo - toxoplazmóza - 613.2 - výživa racionálna - hlad - pôst - skupiny krvné - adaptácia - integrita - vývoj človeka - potraviny rizikové - otravy - sója - strukoviny - metabolizmus sacharidov - reflux
voľná K99341 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ