Dejiny ZSSR / Dějin zahl. - Nakladatežstvo Pravda, Bratislava, 1973.
947 - ZSSR - dejiny - spoločnos - feudalizmus - Nevožníctvo - vojny - kultúra
vožná K52002 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ