Dejiny ZSSR / Dějin zahl. - Pravda, Bratislava, 1977.
dejiny - ZSSR - socializmus - VOSR - revolúcia kultúrna - vojna Veľká vlastenecká - 947
voľná K52003 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ