Stručné dějiny občanské války v SSSR / Stručn zahl. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1962.
Edícia Živá minulost
947 - dejiny - ZSSR - vojna občianska
vožná K15257 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ