Zahraničný cestovný ruch / Gustáv Sládek - Vydavatežstvo politickej literatúry, Bratislava, 1966.
380 - ruch cestovný - ruch cestovný zahraničný - podniky - organizácia cestovného ruchu - styk platobný - kancelárie cestovné - služby
vožná K23918 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ