Poslední zápas Byzance / Laonikos Chalkokondyles , Jan Kalivoda prel., Růžena Dostálová prel. - Odeon, Praha, 1988.
Byzancia - dejiny európske - ríša byzantská - Európa východná - Turci - 94
voľná K79712 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ