Rodina a právo / Milan Holub - Práce, Praha, 1987.
347 - právo - rodina - právo rodinné - manželstvo - vzťahy rodinné - povinnosť vyživovacia - výchova detí - otcovstvo - osvojenie - starostlivosť pestúnska - opatrovníctvo - adopcia
voľná K78264 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ