Záhada oranžovej masky / Ursel Schefflerová , Martina Vankúšová prel., Hannes Gerber ilustr. - Fragment, Bratislava, 2008.
Edícia Detektív Kanónik
ISBN 8-80-8089-246-3
literatúra nemecká - príbehy detektívne - knihy pre deti
voľná K99598 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ