Zborník múzea slovenského národného povstania 9 / Štefan Pažur zost., Zborní zahl. - Osveta, Martin, 1984.
943.7 - SNP - dejiny - Slovensko - vojna svetová II. 1939-1945 - pamätníky - Banská Bystrica - múzeá - zborníky
voľná K76023 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ