Nepokorená / Kristiana Valčevová , Mariana Pauliny-Danielisová prel. - Ikar, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-551-1747-8
literatúra francúzska - príbehy skutočné - Líbya - deti nakazené HIV - obvinenie falošné
vožná K99959 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ