Lola prichádza / Isabel Abediová , Magda Takáčová prel., Dagmar Henzeová ilustr. - Pro Solutions, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-89307-26-5
romány dievčenské - knihy pre deti
vožná K99965 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ