O veľrybom chvoste, mindrákoch a kráse : alebo ďalšie postrehy o ženskom pôvabe / Lucia Kollárová - Infopress, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-85402-89-6
176 - žena moderná - problémy ženské - móda - obliekanie - vyznania - dospievanie - starnutie - celulitída - krása
voľná K100007 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ