Základy občianskeho procesného práva / Ján Mazák - Iura Edition, Bratislava, 2002.
ISBN 80-89047-42-4
347(437.6)(075.8) - právo občianske - právo procesné - učebnice vysokoškolské
vožná K94511 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ