Anjel medzi tieňmi / Lucy Maud Montgomery , Miroslava Jaurová prel. - Mladé letá, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-10-01191-9
literatúra kanadská - poviedky napínavé - anjeli - poviedky žúbostné
vožná K100011 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ