Operačný výskum / Zlatica Ivaničová , Ivan Brezina , Juraj Pekár - Iura Edition, Bratislava, 2002.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-89047-43-2
519.8 - výskumy operačné - programy lineárne - programovanie lineárne - analýza sieťová - manažment
Príloha l ks CD-ROM obsahuje riešené a neriešené príklady ku knihe.
voľná K94512 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ