Dejiny súkromného práva na Slovensku / Štefan Luby - Iura Edition, Bratislava, 2002.
ISBN 80-89047-48-3
340(437.6)(075.8) - dejiny práva - právo súkromné - Slovensko - učebnice vysokoškolské
vožná K94513 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ