Denník zlého psa / Martin Howard , Vojtech Jankovič prel. - Fortuna Libri, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-89379-03-3
literatúra anglická - romány humoristické - romány o zvieratách - rozprávanie psa
2. Denník polepšeného psa
vožná K100029 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ