Nákup a predaj na trhu výrobnej sféry / Jaroslav Kita - Iura Edition, Bratislava, 2002.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-89047-50-5
339.1(075) - marketing - obchody - predaj - nákup - personál obchodný - dodávatelia - učebnice
vožná K94514 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ