Zbierka príkladov z matematiky : pre základné školy a osemročné gymnáziá / Ján Kováčik , Iveta Scholtzová - Iura Edition, Bratislava, 2002.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-89047-49-1
51(076.2) - matematika - príklady riešené - učebnice
voľná K94515 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ