V kúzelnom svete poníkov / Katarzyna Kaczan-Borovska , Irena Novotná prel., Barbara Galinska ilustr. - Egmont, Praha, 2008.
ISBN 8-80-252-1086-4
literatúra požská - knihy pre deti - príbehy poníka
vožná K100052 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ